Krivično pravo

Email Print


Neovlašćeno držanje opojnih droga

Gordana Krstić

Krivična prijava

Ana Klipa

Naknada štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode

Mirjana Mihajlović

Nedavanje izdržavanja

Gordana Krstić

Način odbrane u prekršajnom postupku

Sanja Sremčev

Institut odlaganja krivičnog gonjenja

Nikola Pantelić

Oštećeni kao supsidijarni tužilac

Smiljka Jevtović

Rehabilitacija osuđenih u krivičnom postupku

Redakcija Paragraf Lex

Sitna krađa

Smiljka Jevtović

Sporazum o priznanju krivice

Nikola Pantelić

Zastarelost u krivičnom postupku

Smiljka Jevtović

Osnovne karakteristike kućnog zatvora kao alternative kazni zatvora

Bojana Radivojević

Prekršajni nalog

Slobodan Marinković