Kuća

Email Print


Tužba za iseljenje

Nenad Cvjetićanin

Ugovor o zakupu stana

Snežana Marić

Zakup stana

Snežana Marić

Agencija za restituciju

Predrag Savić

Izuzeci od vraćanja u naturalnom obliku

Predrag Savić

Načela restitucije

Predrag Savić

Podnošenje zahteva za restituciju

Slobodan Radovanovic

Primer ugovora o poklonu

Miloš Veselinović

Porez na prenos apsolutnih prava

Petar Učajev

Nepokretnost čija se veličina utvrđuje u sudskom sporu kao predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Branko Miletić

Komentar zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti - "Sl. glasnik RS", br. 6/2015: • Propisana obavezna forma solemnizacije ugovora o raspolaganju nepokretnostima •

dr Milena Trgovčević Prokić

Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Mile Orlović

Pravo svojine na nelegalnom objektu i zaštita vlasnika nelegalnog objekta od uznemiravanja

prof. dr Zlatko Stefanović

Saglasnost za izvođenje radova (nadogradnje) u stambenoj zgradi

Redakcija

Mogućnost izbora za predsednika stambene zgrade lica koje nema prijavljeno prebivalište u toj stambenoj zgradi

Redakcija

Ustanovljavanje prava nužnog prolaza i pravo vlasnika poslužnog dobra

Pro Bono

Uknjižba objekata za koje nije obavezno ozakonjenje

prof. dr Zlatko Stefanović

Neopravdano protivljenje susedskom pravu od strane vlasnika poslužnog dobra

Dušan Živković