Nasleđivanje

Email Print


Pravo na nužni deo

Stefan Bojović

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Nenad Cvjetićanin

Uračunavanje poklona u nasledni deo

Stefan Beličević

Ustupanje celokupne imovine jednom potomku uz saglasnost ostalih

Branko Miletić

Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju sa primerima iz sudske prakse

Dušan Živković

Mogućnost naslednika koji je sudskim zaveštanjem isključen iz nasleđa da nasledi imovinu koja nije predmet zaveštanja

Branko Miletić

Primena ugovora o doživotnom izdržavanju na deo nepokretnosti koji nije upisan u katastar nepokretnosti

Branko Miletić

Rok za prijavu potraživanja od oglašenih naslednika sudskim putem

Branko Miletić

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nakon smrti davaoca izdržavanja

Branko Miletić

Postupak za odricanje od nasleđa

Pro Bono

Rok za podnošenje zahteva za povraćaj poklona od strane nužnih naslednika

Branko Miletić