Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prava građana

Email Print


Postupanje komunalne policije kao informacija od javnog značaja

Redakcija Paragraf Lex

Raspolaganje od strane javnog komunalnog preduzeća podacima o ličnosti koji su uzeti od vlasnika/korisnika odnetih vozila prilikom njihovog preuzimanja

Redakcija Paragraf Lex

Ovlašćena lica za utvrđivanje identiteta građana

Redakcija Paragraf Lex

Odgovornost vlasnika odnosno držaoca psa za štetu koju je prouzrokovao drugom licu

Dragana Obradović Mutavdžić

Uslovi za postavljanje video nadzora ispred ulaza u stan

prof. dr Zlatko Stefanović

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za štetu koju maloletnom licu prouzrokuje pas lutalica

Dragana Obradović Mutavdžić

Rok za zamenu ličnih dokumenata zbog promene prezimena

Slobodan Miletić

Tabelarni prikaz propisanih kazni za prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru

Snežana Zvonarić

Uslovi i postupak za oduzimanje vozačke dozvole, rehabilitacija vozača i kaznene mere

Nevenka Miletić

Izvršenje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Nevenka Miletić

Specifičnosti korišćenja platnih kartica - blokada, gubitak i zadržavanje platne kartice na bankomatu

Radmila Gaćeša

Odgovornost za štetu koju lice pretrpi ujedom zmije na zelenoj površini grada

Branko Miletić

Pojam nesaobraznosti robe i pravo prodavca da kvar otkloni popravkom

Zlatko Stefanović

Kada se vrši uplata u banci ili pošti putem uplatnice, postoji provizija koja se naplaćuje za uslugu plaćanja. Da li su banka i pošta u obavezi da izdaju fiskalni ili bilo koju drugu vrstu računa za ovu uslugu?

Predrag Ćatić

Pravo na jednostrani raskid ugovora o kreditu koji je zaključen sa valutnom klauzulom CHF (švajcarski franak)

Zlatko Stefanović

Način i uslovi pod kojima se može vršiti vučenje neispravnog motornog vozila

Nevenka Miletić

Nepostojanje obaveze dostavljanja originalne ambalaže proizvoda prilikom izjave o reklamaciji

Redakcija

Garancija na rezervne delove uređaja i usmeno saopštavanje kupcu o njenom trajanju

Redakcija

Razgraničenje obaveza na javnom skupu

Slobodan Miletić

Pravila o kretanju pešaka preko pešačkog prelaza

Nevenka Miletić

Preporuke u slučaju krađe ili gubitka dokumenata i novca u inostranstvu

Redakcija

Obaveza posedovanja međunarodne vozačke dozvole

Redakcija

Upravljanje vozilom u alkoholisanom stanju

Redakcija Paragraf Lex

PRIJEM PREKRŠAJNOG NALOGA - Potpisivanje kao način potvrđivanja prijema

Redakcija Paragraf Lex

Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti

Redakcija Paragraf Lex

Parkiranje vozila na putu - uz ivicu kolovoza

Redakcija Paragraf Lex

Parkiranje vozila u slučaju kada nema znaka zabrane parkiranja / zaustavljanja

Redakcija Paragraf Lex

Oznake o ograničenju brzine pojedinih vrsta vozila

Redakcija Paragraf Lex

Prebivalište, boravište ili privremeni boravak

Redakcija Paragraf Lex

Prava putnika prilikom uskraćivanja ukrcavanja u avion, kašnjenja ili otkazivanja leta

Redakcija Paragraf Lex