Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPRVI PRIVATNI SUDSKI IZVRŠITELJI POČELI SA RADOM


Nesavesne platiše računa za usluge javno-komunalnih preduzeća od sada ne treba da strepe od sudskih tužbi, nego od privatnih izvršitelja, u čiju nadležnost prelazi naplata potraživanja za komunalne usluge. Prvi privatni izvršitelji počeli su sa radom, međutim, naplate većih potraživanja tek slede, jer se na početku rada i sami suočavaju sa dugom i komplikovanom sudskom administracijom.

Kada sistem počne da radi kako je i planirano, privatni izvršitelji će znatno doprineti skraćenju rokova za izvršenje sudskih presuda, na koje se do sada godinama čekalo.

Izvor: RTV