SLUZBENI glasnik grada Jagodina

(broj 22 od 30.12.2016.)

  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UTVRĐIVANJE CENOVNIKA USLUGA U JP "UREĐENJE I JAVNO OSVETLJENJE" JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 22/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex