SLUZBENI glasnik grada Jagodina

(broj 3 od 03.03.2017.)

  • REŠENJE O USVAJANJU PRAVILNIKA O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U ORGANIMA I ORGANIZACIONIM JEDINICAMA GRADA JAGODINE
  • REŠENJE O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA NAMENJENA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU NA TERITORIJI GRADA JAGODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex