Službeni glasnik grada Leskovca

(broj 6 od 20.04.2017.)

  • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADA LESKOVCA
  • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU
  • KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA I GRADSKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA LESKOVCA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex