Službeni glasnik grada Leskovca

(broj 2 od 16.02.2017.)

  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O UKIDANJU AGENCIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD LESKOVAC ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex