Službeni glasnik grada Požarevca

(broj 17 od 24.11.2016.)

 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽAREVAC
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA 2017-2022. GODINE
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PRIHODA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC U 2017. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2017. GODINI
 • ODLUKА O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA POŽAREVCA
 • PRAVILNIK O LIČNOM PRATIOCU DETETA I UČENIKA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA JKP "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVAC
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA - VODE I KANALIZACIJE JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" POŽAREVAC
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JKP "PARKING SERVIS" POŽAREVAC
 • STATUT GRADA POŽAREVCA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2017-2020


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex