Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 3 od 14.03.2017.)

  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O PIJACAMA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODELU I KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2017. GODINI
  • REŠENJE O KATEGORIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM KOJA MOGU DA KORISTE POSEBNO ODREĐENA PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALJEVO ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex