Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 11 od 29.09.2017.)

  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO- KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE GRADA VALJEVA I GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSIJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA VALJEVA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2017. GODINI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA, ZA VODE II REDA GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU