Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2 od 14.02.2017.)

 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA KOJIMA SU UTVRĐENE PREKRŠAJNE KAZNE
 • ODLUKA O JAVNIM ČESMAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O OSNIVANJU MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOMPROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex