Službeni glasnik grada Vranja

(broj 4 od 28.02.2017.)

  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA I POSEBNIM DRŽAVNIM ORGANIMA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex