Službeni glasnik grada Vranja

(broj 11 od 22.05.2017.)

  • ODLUKA O BEZBEDNOSTI I TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA JAVNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
  • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU STICANJA PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE STEKLO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
  • ODLUKA O ELEKTRONSKOM PRENOSU SEDNICE SKUPŠTINE GRADA
  • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex