Službeni list AP Vojvodine

(broj 8 od 13.02.2017.)

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE

  • REŠENJE O ODOBRAVANJU UDŽBENIKA - GEOGRAFIJA 7. ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, NA MAĐARSKOM JEZIKU;
  • KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA DODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI KOJE REALIZUJU DVOJEZIČNU NASTAVU U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U AP VOJVODINI ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJE IMAJU STATUS JAVNO PRIZNATNIH ORGANIZATORA AKTIVNOSTI FORMALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA DODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA USMERENIH NA REALIZACIJU AFIRMATIVNIH MERA I PROCESA ZA INTEGRACIJU ROMA ZA NASTAVAK "DEKADE INKLUZIJE ROMA" U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ETNIČKIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
  • KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OČUVANJA I NEGOVANJA MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U VOJVODINI U 2017. GODINI;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA

  • KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I FESTIVALA U OBLASTI UMETNIČKOG STVARALAŠTVA I PRIMENJENE UMETNOSTI KAO I AMATERSKOG STVARALAŠTVA U KULTURI, U AP VOJVODINI U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA PODRŠKU REALIZACIJI MANIFESTACIJA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA AP VOJVODINE U 2017. GODINI - SAJAM KULTURE;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI NA SRPSKOM JEZIKU U AP VOJVODINI U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANJA TRADICIONALNOG NARODNOG STVARALAŠTVA SRBA U AP VOJVODINI I KULTURNOG NASLEĐA SRBA U REGIONU U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE NABAVKE KNJIGA I DRUGIH PUBLIKACIJA ZA JAVNE OPŠTINSKE I GRADSKE BIBLIOTEKE U AP VOJVODINI U 2017. GODINI;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD ZANAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST NACIONALNIH ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

  • REŠENJE O VISINI ODOBRENIH SREDSTAVA ZA GODIŠNJE PROGRAME POKRAJINSKIH GRANSKIH SAVEZA I POKRAJINSKIH SAVEZA ZA OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AP VOJVODINE;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE REALIZACIJE PROGRAMA "FOND ZA TALENTE" ZA 2017. GODINU;
  • KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA PODRŠKE SPROVOĐENJU OMLADINSKE POLITIKE.


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex