Službeni list grada Beograda

(broj 126 od 29.12.2016.)

 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • ODLUKA O NAČINU REALIZACIJE POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
 • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
 • ODLUKA O OSNIVANJU I RADU KANCELARIJE ZA MLADE
 • ODLUKA O OSNIVANJU I RADU SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC (ULICA ASTANA)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex