Službeni list grada Beograda

(broj 4 od 26.01.2017.)

  • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
  • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD BEOGRAD
  • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex