Službeni list grada Beograda

(broj 27 od 12.05.2017.)

  • UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODABIR PRIORITETNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE ZA GAŠENJE KOTLARNICA, RADI PRIKLJUČENJA GREJNIH INSTALACIJA OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA ILI NA DISTRIBUTIVNI SISTEM PRIRODNOG GASA I UTVRĐIVANJU USLOVA ZA PRENOS SREDSTAVA ZA OVE NAMENE ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex