Službeni list grada Čačka

(broj 4 od 14.02.2017.)

  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2017. GODINI
  • REŠENJE O SUBVENCIONISANOJ CENI KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE I/ILI DETETOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U 2017. GODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex