Službeni list grada Čačka

(broj 7 od 10.03.2017.)

  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐENJA I PRUŽANJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2017)
  • PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex