Službeni list grada Kikinde

(broj 1 od 20.01.2017.)

  • ODLUKA O OSNIVANJU INTERNE REVIZIJE GRADA KIKINDA
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MIGRANATA U GRADU KIKINDI 2016-2020.
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDŽETA GRADA VRŠCA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA ZA IZRADU URBANISTIČKIH AKATA ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex