Službeni list grada Kikinde

(broj 7 od 21.03.2017.)

  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU ENERGETSKOG MENADŽMENTA GRADA KIKINDE
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KOMUNALNE TAKSE ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE ZA USKRŠNJE I PRVOMAJSKE PRAZNIKE 2017. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex