Službeni list grada Kikinde

(broj 17 od 26.7.2017)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KIKINDE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
  • ODLUKA O JAVNOJ KANALIZACIJI OTPADNIH VODA
  • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MESNOJ SAMOUPRAVI
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KIKINDE
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLANA" KIKINDA
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE "KIKINDA"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex