Službeni list grada Kragujevca

(broj 9 od 07.04.2017.)

 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "KORACI" U KRAGUJEVCU
 • ODLUKA O PIJACAMA
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA
 • ODLUKA O STAJALIŠTIMA
 • ODLUKA O ULICAMA, LOKALNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI IZGRADNJE, UREĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH WC-A
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIVNOG PODRUČJA I PROPISIVANJU PROTIVEROZIVNIH MERA
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VODE II REDA, ZA 2017. GODINU
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICI (Ulica Aleksandra - Saše Čančarevića)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex