Službeni list grada Kragujevca

(broj 2 od 26.01.2017.)

  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex