Službeni list grada Kragujevca

(broj 43 od 30.12.2016.)

 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE ZA OTUĐENJE, ZAKUPNINE I DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "KNEGINJA LJUBICA" KRAGUJEVAC
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" KRAGUJEVAC
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU DOMA ZDRAVLJA KRAGUJEVAC
 • ODLUKA O VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM "CENTAR ZA STRNA ŽITA" D.O.O. KRAGUJEVAC
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH PARKING MESTA NA JAVNIM OPŠTIM I POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I DRUGA LICA
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA, NAMENJENIH ZA FUNKCIONISANJE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA U 2016. GODINI
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU PO ODLUCI O II REBALANSU BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2016. GODINU
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2016. GODINI
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2016. GODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex