Službeni list grada Kragujevca

(broj 17 od 04.07.2017.)

  • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2015, 6/2016, 29/2016 i 17/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex