Službeni list grada Kraljeva

(broj 5 od 17.02.2017.)

  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA
  • PRAVILNIK O INFORMACIONOM SISTEMU GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PORODICI SA VIŠE DECE SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA ZA KALENDARSKU 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex