Službeni list grada Kraljeva

(broj 13 od 20.05.2017.)

  • ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE
  • ODLUKA O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA GRADA KRALJEVA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE CENE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex