Službeni list grada Kruševca

(broj 15 od 28.12.2016.)

 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I SLUŽBE MESNIH ZAJEDNICA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O PROŠIRENIM PRAVIMA U OBLASTI BORAČKE I BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2017. GODINU
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2017. GODINI
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA KRUŠEVCA
 • REŠENJE O ORGANIZOVANJU DODATNE PODRŠKE ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex