Službeni list grada Loznice

(broj 26 od 30.12.2016.)

  • KADROVSKI PLAN ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU U GRADU LOZNICI
  • PROGRAM ORGANIZOVANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex