Službeni list grada Loznice

(broj 3 od 23.03.2017.)

  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA, POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI, TRAŽILACA AZILA I MIGRANATA U POTREBI BEZ UTVRĐENOG STATUSA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex