Službeni list grada Niša

(broj 3 od 10.01.2017.)

  • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ("Sl. list grada Niša", br. 124/2016 i 3/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KONSOLIDOVANOG BILANSA UKUPNIH PRIHODA I PRIMANJA I UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA GRADA NIŠA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 3/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex