Službeni list grada Niša

(broj 35 od 20.04.2017.)

  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI OD STRANE TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. list grada Niša", br. 35/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex