Službeni list grada Novog Pazara

(broj 3 od 11.04.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U GRADU NOVOM PAZARU
  • ODLUKA O STANJU BEZBJEDNOSTI NA TERITORIJI GRADA I PRAVCIMA DJELOVANJA U CILJU DOSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI SVIH GRAĐANA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex