Službeni list grada Novog Sada

(broj 18 od 08.04.2017.)

  • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex