Službeni list grada Novog Sada

(broj 12 od 14.03.2017.)

  • PRAVILNIK O REZERVACIJI PARKING-MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA - DOTACIJA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD ZNAČAJA ZA GRAD NOVI SAD
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NAJBOLJIH IDEJA ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI JAVNIH SERVISA NA BAZI OTVORENIH PODATAKA PUTEM MOBILNIH APLIKACIJA U OBLASTIMA EKOLOGIJE, KULTURE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI JANKA VESELINOVIĆA K.BR. 16 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA UČENIKA I STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ U ŠKOLOVANJU I NOMINALNI IZNOS POMOĆI ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE, NOVOGODIŠNJE NOVČANE POMOĆI, NOVOGODIŠNJEG POKLONA I NOVČANE POMOĆI ZA TROJKE, ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA (FISKULTURNIH SALA) NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, ZA REALIZOVANJE PROGRAMA "SPORT U ŠKOLE I ŠKOLSKA SPORTSKA TAKMIČENJA" ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA OD 6 DO 14 GODINA, ZA PERIOD OD 21. FEBRUARA DO 23. DECEMBRA 2017. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex