Službeni list grada Novog Sada

(broj 6 od 13.02.2017.)

  • ODLUKA O PROGRAMU MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA U NASELJENIM MESTIMA LEDINCI I STARI LEDINCI ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA
  • PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
  • UPUTSTVO O BLIŽEM UREĐIVANJU NAČELA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex