Službeni list grada Novog Sada

(broj 35 od 11.07.2017.)

  • ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU KNEZA MILOŠA K. BR. 18 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE EPISKOPA VISARIONA U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U DALMATINSKOJ ULICI K. BR. 14 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BERISLAVA BERIĆA K. BR. 12 U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA MOMČILOVIĆA K. BR. 14A U NOVOM SADU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex