Službeni list grada Pančeva

(broj 13 od 13.07.2017.)

  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, GRADSKE SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA PANČEVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA - PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ZADRŽAVANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM "URBANIZAM" PANČEVO KOJE JE NASTALO SPAJANJEM JP "URBANIZAM" PANČEVO, DRUŠTVENOG FONDA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PUTEVA OPŠTINE PANČEVO I JP "STAN" PANČEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • ODLUKA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "PONJAVICA"
  • ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "IVANOVAČKA ADA"
  • ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "STABLO CRVENOLISNE BUKVE U OMOLJICI"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex