Službeni list grada Pančeva

(broj 9 od 19.05.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex