Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 5 od 01.03.2017.)

  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
  • ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA PROMOVISANJE DEMOKRATSKIH VREDNOSTI I PROMOVISANJE I UNAPREĐENJE KULTURE, UMETNOSTI I OBRAZOVANJA "STANISLAV VINAVER"
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU DOMA ZDRAVLJA "DR DRAGA LJOČIĆ" ŠABAC


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex