Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 9 od 19.04.2017.)

  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O PODIZANJU, POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA, SPOMEN-PLOČA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex