Službeni list grada Smedereva

(broj 4 od 27.04.2017.)

  • PROGRAM SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • PROGRAM SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA KVANTAŠKOJ PIJACI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA ZELENOJ I MLEČNOJ PIJACI U SMEDEREVU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA NA ZELENOJ PIJACI NA CARINI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex