Službeni list grada Smedereva

(broj 12 od 23.12.2016.)

 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU
 • ODLUKA O POSTUPKU SKIDANJA USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH POLICAJACA GRADA SMEDEREVA
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SMEDEREVA
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DOPUNU CENOVNIKA USLUGA PARKIRANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO
 • STATUT GRADA SMEDEREVA
 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA SMEDEREVA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex