Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 5 od 14.03.2017.)

  • PRAVILNIK O RADU NARODNE KUHINJE I USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN OBROK U NARODNOJ KUHINJI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2017)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U GRADU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2017 i 5/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex