Službeni list grada Subotice

(broj 6 od 14.02.2017.)

  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU
  • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, ULICAMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex