Službeni list grada Subotice

(broj 18 od 22.05.2017.)

  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE SA PRIMENOM OD 1.6.2017. GODINE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex