Službeni list grada Užica

(broj 13 od 23.03.2017.)

  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
  • ODLUKA O UTOVARU I ISTOVARU ROBE IZ TERETNIH VOZILA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex