Službeni list grada Užica

(broj 16 od 11.05.2017.)

  • ODLUKA O ODRŽAVANJU ZGRADE I SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADE, USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA SUFINANSIRANJA OBNOVE FASADA STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA UŽICA
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE UŽICE SA ZAKONOM O TURIZMU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex