Službeni list grada Zaječara

(broj 29 od 12.06.2017.)

  • NAREDBA O ZABRANI KORIŠĆENJA SREDSTAVA REPREZENTACIJE DIREKTNIM I INDIREKTNIM KORISNICIMA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 29/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex