Službeni list grada Zrenjanina

(broj 15 od 07.06.2017.)

  • ODLUKA O FORMIRANJU, ORGANIZACIJI I OPREMANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex