Službeni list grada Vršca

(broj 3 od 09.02.2017.)

  • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA/PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. list grada Vršca", br. 3/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex