Službeni list grada Vršca

(broj 7 od 20.03.2017.)

  • PRAVILNIK O RASPODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USLOVIMA REPROGRAMA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD GRAĐANA ZA ISPORUČENE KOMUNALNE PROIZVODE I IZVRŠENE USLUGE
  • REŠENJE O ZABRANI ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex