Službeni list opština Srema

(broj 7 od 24.03.2017.)

 • ISPRAVKA ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO PREDUZEĆE "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PROJEKTOVANJE I PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPOMENIKE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELAMA 1351/2 I 1351/3 KO SREMSKI MIHALJEVCI NEPOSREDNOM POGODBOM ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI 2055/2 KO PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI 2071/2 KO PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JKP "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex