Službeni list opština Srema

(broj 5 od 03.03.2017.)

  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2017)
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA EKSTERNU REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 5/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 5/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA PERIOD 2017-2020. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 5/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex