Službeni list opština Srema

(broj 18 od 07.06.2017.)

  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O DONOŠENJU PRIVREMENIH URBANISTIČKIH USLOVA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA U NASELJU "TIVOL" U BLOKU 3-4-11 U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJEO IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" ("Sl. list opština Srema", br. 18/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex