Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 1 od 04.01.2017.)

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Vojvodinašume" za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion - VIP" za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pedagoškog zavoda Vojvodine;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informatičkog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za smeštaj i zbrinjavanje starih lica "Gerontološki centar" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenik" u Pančevu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Vršcu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica;
  • Rešenje o imenovanju direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica.


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex