Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 10.03.2016.)

  • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2016. GODINI
  • POSLOVNIK POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE
  • PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
  • UPUTSTVO O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH TELEFONA ZA SLUŽBENE POTREBE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex