Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 12 od 01.03.2017.)

  • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2017. GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex