Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 14 od 08.04.2015.)

 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANJINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE SREMA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE "ISTOČNI SREM"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA "OKANJ BARA" I "RUSANDA"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA BIOSENS - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "KARAŠ-NERA"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex