Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 16 od 29.03.2017.)

 • ODLUKA O OTKUPU PRE DATUMA DOSPEĆA SOPSTVENIH DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI - DUGOROČNIH OBVEZNICA ČETVRTE EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO UNAPRED UTVRĐENIM USLOVIMA
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI
 • PLAN POSTUPNOG UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE - PUTEM NABAVKE OPREME
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2017. GODINI
 • PRAVILNIK ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UVOĐENJA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2017. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "BOSUT"
 • REŠENJE O USTANOVLJAVANJU LOVIŠTA "SREMSKI FRONT"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex