Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 21.01.2015.)

  • ODLUKA O KORIŠĆENJU I POSTUPKU NABAVKE POKLONA SA PROTOKOLARNOM NAMENOM
  • POKRAJINSKA UREDBA O ROKOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POVRAĆAJA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA OSTALIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROJEKATA I PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U AP VOJVODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex