Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 24 od 23.05.2017.)

  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LOVACA, LOVOČUVARA I ŠUMARA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I LEČENJA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA DIJAGNOSTIKE I LEČENJA OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA LEČENJA STERILITETA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENJEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex