Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 30 od 08.07.2015.)

  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015 i 30/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex