Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 44 od 27.09.2017.)

  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin;
  • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen;
  • Rešenje o imenovanju za direktora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-56;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-57;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-58;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-59;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorke Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorke Centra za socijalni rad Kanjiža;

  OGLASNI DEO

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine;
  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
  • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex