Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 48 od 25.11.2015.)

  • ODLUKA O OBRAZOVANJU INTERSEKTORSKOG ODBORA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • ODLUKA O PRIPAJANJU IZDAVAČKE USTANOVE "MISAO" ZAVODU ZA KULTURU VOJVODINE
  • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. I 2016. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex