Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 54 od 29.12.2015.)

 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM PREDUZEĆU "VOJVODINAŠUME"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU LEČENJA UZNAPREDOVALE DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBA KOLENA METODOM APLIKOVANJA MATIČNIH ĆELIJA IZ KOŠTANE SRŽI PACIJENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU OČUVANJA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I LEČENJA KOMPLIKACIJA ŠEĆERNE BOLESTI NA OČIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA I PRAĆENJA PROMENA FUNKCIJE SRCA KOD HIPERTENZIVNIH TRUDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA LEČENJA BRAČNE NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTIM OPLOĐENJEM I PREIMPLANTACIONOM GENETSKOM DIJAGNOSTIKOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UNAPREĐIVANJA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU UVOĐENJA NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU OD HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI I UNAPREĐIVANJA RADIOLOŠKE SLUŽBE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex