Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 61 od 09.11.2016.)

 • ODLUKA O SEKRETARIJATU POKRAJINSKE VLADE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRADICIONALNIH NAZIVA OPŠTINA I NASELJENIH MESTA NA RUSINSKOM JEZIKU
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA
 • POSLOVNIK POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENJE NAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA USTANOVA KULTURE I DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI U AP VOJVODINI KOJE SVOJIM PROGRAMIMA PREVAZILAZE LOKALNI ZNAČAJ I TRAJNIJE ZADOVOLJAVAJU KULTURNE POTREBE GRAĐANA AP VOJVODINE
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex