Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 69 od 20.12.2016.)

 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRETANJU I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA ZADUŽIVANJA EMITOVANJEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANJA NABAVKE OPREME ZA OPREMANJE OBJEKTA "KAMENICA 2"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVU NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex