Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 7 od 18.02.2016.)

  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA PODRŠKU PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex