Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 02.03.2016.)

 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA REKULTIVACIJE NAPUŠTENIH KOPOVA BEZ TITULARA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA BIOMASE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE TOPLOTNIH PUMPI ZA ZAGREVANJE/HLAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2016. GODINI, ZA UNAPREĐENJE SAZNANJA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2016. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ČIJA JE DELATNOST U VEZI SA POLJOPRIVREDNOM I STOČARSKOM PROIZVODNJOM
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK ZA OPREDELJIVANJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA REALIZACIJU RADOVA NA UREĐENJU KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex