Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 11.01.2016.)

  • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO USTAVA I KONVENCIJE MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA TELEKOMUNIKACIJE, USVOJENE NA SVETSKOJ KONFERENCIJI O RADIO-KOMUNIKACIJAMA 17. FEBRUARA 2012. GODINE U ŽENEVI, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O EKONOMSKOJ SARADNJI NA TREĆIM TRŽIŠTIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O ZAJEDNIČKOJ AFIRMACIJI EKONOMSKOG POJASA I PUTA SVILE I POMORSKOG PUTA SVILE 21. VEKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
  • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE (PROTOKOL O SPROVOĐENJU) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex