Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 1 od 10.01.2018.)

  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA REPUBLIKE GRČKE ZA PERIOD 2017–2021. ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVNE KORPORACIJE ZA PODRŠKU IZRADE, PROIZVODNJE I IZVOZA VISOKOTEHNOLOŠKIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA "ROSTEH" O SARADNJI U OBLASTIMA INOVACIJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • MEMORANDUM O SPROVOĐENJU INTERREG – IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE BUGARSKA–SRBIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SPROVOĐENJU INTERREG–IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA–BUGARSKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ZAJEDNIČKE KONVENCIJE O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA ISTROŠENIM GORIVOM I O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • ODLUKA MEŠOVITOG KOMITETA BR. 3/2017 OSNOVANOG SPORAZUMOM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O DODAVANJU PROTOKOLA III SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVINU USLUGAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • SPORAZUM IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I ADMINISTRACIJE KURSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) O USPOSTAVLJANJU MEĐUNARODNIH I SPOLJNOEKONOMSKIH VEZA U TRGOVINSKO-EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)
  • ODLUKA MEŠOVITOG KOMITETA BR. 2/2017 OSNOVANOG SPORAZUMOM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROTOKOLA I SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2018)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex