Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 10 od 13.11.2017.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT O SARADNJI U OBLASTI NAFTE I GASA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI NA REALIZACIJI RESTAURACIJE "PARNOG KUPATILA BRAĆE KRSMANOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE NA REALIZACIJI RESTAURACIJE BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE NA REALIZACIJI RESTAURACIJE HAMAMA U OKVIRU KOMPLEKSA TVRĐAVE GOLUBAČKI GRAD ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE, SAČINJEN U BRČKOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULISANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • OBAVEŠTENJE U DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O SPREČAVANJU ZAGAĐENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI ŠUMARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKE KONVENCIJE O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA ISTROŠENIM GORIVOM I O SIGURNOSTI UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex