Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 11 od 28.12.2016.)

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VAZDUHOPLOVNIH VLASTI REPUBLIKE KAZAHSTANA I VAZDUHOPLOVNIH VLASTI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KOREJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KOREJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNOG SPORAZUMA O KOMERCIJALNIM PRAVIMA U VANREDNOM VAZDUŠNOM AVIO-PREVOZU U EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT AUTOPUT KORIDOR 10) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (DRUGI PROGRAMSKI ZAJAM ZA RAZVOJ I RESTRUKTURIRANJE DRŽAVNIH PREDUZEĆA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE AUTOPUTA E-763 (DEONICA SURČIN–OBRENOVAC) IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex